Påminnelsehantering

Vi tror att du tjänar på att låta oss hjälpa dig med driva in dina obetalda fordringar medan du gör det du är bra på, alltså ägna dig åt dina affärer, försäljning och fakturering av varor så ser vi till att påminna de kunder som inte betalar sina räkningar tid. Det enda som du behöver göra är att skicka ut fakturan, blir den inte betald i tid lämnar du över ärendet till oss så skickar vi en påminnelse. Det är ett känt faktum att ju snabbare påminnelsen skickas ut desto större möjlighet att få betalt. Att påminnelsen dessutom kommer från Reda Inkasso ökar din möjlighet ytterligare.

Dina fördelar:

  • Du kan ägna all din uppmärksamhet åt din verksamhet och öka lönsamheten ytterligare då du slipper ägna tid åt att jaga in betalningar.
    Du överlåter åt oss att ta de tråkiga och ofta negativa samtalen med din kund. Vi vet vikten av goda affärsrelationer och är vana vid att hantera känsliga situationer.
  • Du kan fortfarande ha kontroll på vad som händer med dina ärenden via vårt webbinkasso där du snabbt och lätt kan titta på både enskilda ärenden och ta fram hela rapporter på hela eller delar av de ärenden som vi har hand om för din räkning.
  • Skulle fakturan fortfarande vara obetald efter vår påminnelse går ärendet direkt vidare till inkasso vilket snabbar upp processen och din chans att få betalt.

 

Kontakt

För mer information är du välkommen att skicka en förfrågan till kontakt@redainkasso.se